Obradował Zarząd Regionu

Członkowie Zarządu Regionu, którzy 29 października spotkali się na obradach w pod toruńskim Zamku Bierzgłowskim przyjęli dwie uchwały, a także omówili najważniejsze kwestie w bieżącym zarządzaniu związkiem określając kierunki ich rozstrzygnięcia.

Na zaproszenie proboszcza pod toruńskiej parafii Łubianka – ks. kanonika dr Rajmunda Ponczka obrady Zarządu Regionu odbyły się w szczególnej oprawie, a mianowicie we wnętrzu odrestaurowywanego średniowiecznego zamku, ongiś wybudowanego i należącego do rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, a obecnie do Kościoła Katolickiego w Polsce.  Po mszy świętej w kaplicy zamku (odprawił ks. Dr Rajmund Ponczek, w rolę ministranta wcielił się Jurek Wiśniewski, zaś lektora Piotr Janowski – obaj ZR), wszyscy przeszli do Sali Rycerskiej, gdzie odbyły się obrady. Przewodniczył im Janusz Dębczyński.Proponowany porządek przyjęto jednogłośnie, po czym – standardowo – pierwsze dwa punkty to rozmaite sprawozdania z działań od ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu, a w tym wypadku od 6 września – czyli Walnego Zebrania Delegatów.Dyskusja, jaka miała miejsce po sprawozdaniach skupiła się na przyczynach przeciętnych wyników zbiórki podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych. Tomasz Jeziorek nie krył pewnego rozczarowania, że „dość słabo to poszło”. Kolejni dyskutanci wskazywali wiele przyczyn od najbardziej zaskakujących – jakoby firmy i związkowcy obawiali się nagłego odejścia znacznej grupy pracowników), po takie na które już zwracaliśmy uwagę – ludzie obawiają się podawania swojego PESELu. Zwłaszcza środowisko nauczycielskie – jak dotąd – dostarczyło do ZR mniej podpisów niż przy podobnych tego typu okazjach. To zresztą wywołało ożywioną dyskusję o grupach zawodowych i przywilejach.Tu wybił się zwłaszcza głos Tomasza Marcinkowskiego (Oświata Inowrocław) apelującego o wręcz zwalczanie kłamliwych wiadomości, jakoby nauczyciele pracowali tylko 18 godzin w tygodniu (pensum), ponieważ tak naprawdę według ostatnich badań rynku wyszło, iż pracują co najmniej 46 godz. Odrzucił też sugestię jakoby środowisko oświaty „mniej chętnie” zbierało podpisy pod społecznym projektem z racji tego, że ma branżowy przywilej do wcześniejszej emerytury.  

Tak, czy inaczej Tomasz Jeziorek przypomniał, że akcja zbierania podpisów jeszcze się nie zakończyła; należy je zbierać (i dostarczać do ZR) aż do momentu pierwszego czytania w Sejmie.   W dalszej części zebrania skarbnik Regionu Mariusz Kawczyński przedstawił zebranym szczegóły związane ze sprzedażą starej i zakupem nowej siedziby dla ZR. Szczegółowo, z detalami omówił kwestie finansowe, a także przebieg niełatwych negocjacji. Jako sprawy objęte pewną dyskrecją nie mogą być ujawnione publicznie, choć każdy członek Solidarności może bez problemu zwrócić się do swojego przedstawiciela w ZR o informacje i wyjaśnienia. Tu dodam jedynie, że niezwykle wyczerpująca relacja skarbnika została przyjęta niemal bez pytań.Przewodniczący Oddziału Włocławek Janusz Dębczyński zreferował stan przygotowań do sprzedaży naszej włocławskiej nieruchomości (przy Św. Antoniego), a także starania o zakup nowej – bardziej funkcjonalnej. Poinformował członków Zarządu Regionu, że zarówno ewentualny nabywca, jak i właściciel nieruchomości mogącej w przyszłości być nową siedzibą są już po wstępnych rozmowach. Przewodniczący Oddziału wniósł do Zarządu Regionu o udzielenie Prezydium Zarządu Regionu pełnomocnictw do sprzedaży i nabycia nieruchomości (wszystko ostatecznie i tak zatwierdza lub nie ZR).W głosowaniu członkowie Zarządu Regionu udzielili Prezydium takich pełnomocnictw (przy jednym głosie wstrzymującym).Tomasz jeziorek Poinformował o powstaniu na terenie naszego Regionu Międzyzakładowej Komisji NSZZ” S” POLICJI.   Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zarejestrowania przy naszym Regionie takiej organizacji. Cała sprawa „jest rozwojowa” w okresie wstępnym i z pewnością będziemy informowali o postępach, tym bardziej, że z satysfakcją przyjęliśmy wiele deklaracji.W kolejnym punkcie odczytano zalecenia pokontrolne Regionalnej Komisji Rewizyjnej, jakie ta sformułowała po niedawnej kontroli Zarządu Regionu (właściwie Prezydium ZR). Były tam dwa zalecenia do spełnienia właściwie od ręki, stąd przewodniczący ZR natychmiast zobowiązał się do „przyjęcia i zastosowania”.Dyskutowano też o problemach wystawiania pocztu sztandarowego Regionu. Ostatnio wiele się działo i nasz sztandar (wraz z pocztem) był niemalże w ciągłym ruchu (uroczystości, pogrzeby, powitania, WZD itp.). Jego skład – już choćby ze względu na zmęczenie stałych członków musi się co jakiś czas zmieniać, a chętnych zbyt dużo nie ma, bo to – choć zaszczytna to jednak momentami trudna służba…. Postanowiono wkrótce bardziej zając się kwestią.   Na koniec omówiono sprawy ufundowania nowych sztandarów: Zarządu Regionu oraz Oddziału Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

text&fotopiotrgrążawski

Źródło : https://www.solidarnosc.org.pl/torun/obradowal-zarzad-regionu-13/?fbclid=IwAR2eYUTMJMTWD59O_UYH6MKFDjDt2JLkB9-lmhdDxIjiLyLnpHo3wePiRxQ

Powrót na górę