SOLIDARNOŚCI spotkała się w Warszawie z Komendantem Głównym Policji

W dniu 9.12.2021 delegacja SOLIDARNOŚCI spotkała się w Warszawie z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz dr Tomaszem Szankin – Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi. Spotkanie było jednocześnie zapowiedzią utworzenia w najbliższym czasie Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji, która to będzie reprezentować w dalszych rozmowach Organizację Międzyzakładowe z poszczególnych województw. Stronę związkową reprezentowali: – Jerzy Wielgus – Przewodniczący Rady Sekretariatu Służb Publicznych – Mirosław Soboń – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego – dr Krzysztof Potaczek – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Woj. Opolskiego – Jacek Łukasik – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Woj. Małopolskiego – Krzysztof Sadowski – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy Policji Woj. Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie spotkania poruszono szereg tematów jednak „kością niezgody” okazał się temat tak ważny w ostatnim czasie jak podział i wypłata środków w ramach Specjalnego Dodatku Motywacyjnego. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” jasno przedstawili swoje niezadowolenie z pominięcia znaczącej grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy pomimo spełnienia oficjalnych kryteriów przydziału dodatku zostali „ukarani” w związku z wrześniową nieobecnością w służbie. Okazuje się, że liczba pominiętych osób jest znacznie większa niż 3 tyś. o których można było przeczytać w medialnych przekazach i rzeczywista liczba funkcjonariuszy wyniosła około 19 tyś ! Określenie wrześniowego niezadowolenia funkcjonariuszy „buntem” jest o tyle zastanawiające, że analogiczna sytuacja z 2018 roku była kojarzona w swoim czasie bardziej jako forma i wyraz jedności, siły i determinacji funkcjonariuszy, być może tym razem był to „bunt” ponieważ od początku wrześniowe działania oddolne funkcjonariuszy spotykały się z krytyką między innymi przedstawicieli jednego ze związków zawodowych policjantów? Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem naszych koleżanek i kolegów z Małopolski, gdzie szczegółowo opisano tematykę prowadzonych rozmów: https://www.malopolskapolicja-solidarnosc.pl/…/spotkani… Podsumowując. Wczorajsze spotkanie pokazało, że „Solidarność” w szeregach Policji jest potrzebna, a poszczególne Komisje Międzyzakładowe na terenie kraju nie zamierzają być „małym bratem” wśród Związków Zawodowych tylko równym partnerem w rozmowach ze stroną służbową korzystając z pełni przysługujących praw związkowych.

Powrót na górę