Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Delegacja NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzięła udział w uroczystościach 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przewodniczący Krzysztof Sadowski wraz z Zastępcą Przewodniczącego Pawłem Nowackim złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą internowanych działaczy NSZZ Solidarność przy bramie Zakładu Karnego we Włocławku. Następnie delegacja wzięła udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz ofiar i represjonowanych w stanie wojennym. Na zakończenie uroczystości delegacja ponownie złożyła wiązankę kwiatów tym razem pod tablicą upamiętniającą prześladowanych znajdującą się na terenie byłej komendy wojewódzkiej milicji.

Powrót na górę