Zarząd

Organem uprawnionym do reprezentowania organizacji jest Komisja Międzyzakładowa w składzie:

1. Krzysztof SADOWSKI – Przewodniczący KM

2. Paweł NOWACKI – Z-ca Przewodniczącego KM

3. Łukasz LEWANDOWSKI – Sekretarz KM

4. Marek KALINOWSKI – Skarbnik

5. Jarosław GRALEWSKI – członek KM

Organem kontrolnym w ww. organizacji jest Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Adam USOROWSKI – Przewodniczący MKR

2. Karol KANIEWSKI – Zastępca Przewodniczącego MKR

3. Michał KOZŁOWSKI – Członek MKR

Powrót na górę