O nas

Kim jesteśmy?

Policjantami w czynnej służbie z pierwszej linii. To właśnie nam najbardziej zależy na długofalowych rozwiązaniach i modernizacji służby w długiej perspektywie. Chcemy dokonać zmian w systemie, tak aby co roku nie trzeba było prowadzić kolejnych rozmów o doraźnych podwyżkach lub „udogodnieniach” w ramach podnoszenia grup czy dodatków motywacyjnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Widząc zaangażowanie przedstawicieli policjantów i ostateczny kształt podpisanego we wrześniu tego roku porozumienia z Ministerstwem spraw Wewnętrznych i Administracji, postanowiliśmy założyć nowy związek zawodowy, który będzie godnie reprezentował głos policjantów szczególnie tych z tak zwanego „dołu” Dzięki nowelizacji ustawy o Policji od 27 października 2019 r. w zakresie pluralizmu związków zawodowych w służbach mundurowych Funkcjonariusze Policji mogą zrzeszać się w „Solidarności”. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największa i najważniejsza organizacja związkowa działająca w naszym kraju. Podstawowym celem „S” jest obrona praw, godności i interesów pracowników. Jeśli chcesz by największy i najskuteczniejszy związek zawodowy w Polsce reprezentował Ciebie i jesteś zainteresowany przyłączeniem się do nas, skontaktuj się z nami. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrzesza policjantów służących w strukturach KWP Bydgoszcz.

Zapraszamy w nasze szeregi, wspólnie zadbajmy o lepsze warunki służby !!!

Powrót na górę